ALTERNATIBAK DAUDE/HAY ALTERNATIVAS

Alternatibak daude/Hay alternativas

Araba Bizirik

[Euskara]

Alternatibak daude

Makina gripatzen ari da, planetaren mugekin topo egin dugu, eta badirudi normaltasuna ez dela itzuliko. Adituek diote errekuperazio txikiak egongo direla, baina beti iheskorrak.
Egoera hori ahalik eta argien kudeatzea tokatzen zaigu guztion artean, filmaren une honetan betebehar bihurtzeko aukera izateari utzi baitio.
Horrek ausartak izatea eta eredu honi alternatibak bilatzea eskatzen digu.

Gizartea martxan jartzen ari den aukera horietako bat trenaren aldeko alternatiba da, trenbidearen aldeko apustua letra larriz, egungo bideari beharrezko hobekuntzak emanez era guztietako trenak zirkulatu ahal izateko, 250 km/h-ko abiadurara iritsiz, onura sozial handiena bilatuz, kostu ekonomiko, sozial eta ingurumen-kostu txikiagoarekin.
Horrela, abiadura handiko trenentzat bakarrik izango den plataforma berri bat eraikitzea saihestuko da.

Arabarentzat funtsezkoa den gai bati erantzuna emanez: salgaien garraioa. Ildo horretan, jarduketa horiei esker, trenbide-sare eraginkorra eta lehiakorra izan daiteke, Arabako ekoizpen-faktoria eta industrialde garrantzitsuenekin lotuta.

Benetako alternatiba horretan denbora asko daramate lanean plataformek, eta orain ingeniari talde bat eratu dute, abiadura handiko lineen proiektuek eragindako herri eta batzar administratiboen ekarpenak bilduz.
Alternatibaren kostua ordaintzeko Crowdfanding bat abiarazi zen, non mundu guztiak bere aletxoa jarri ahal izan zuen. Alternatiba hori tren publiko eta sozial baten aldeko apustua da, herritik sortua, lurraldea egituratzeko eta arazo zaharrei irtenbidea emateko.

Alternatiba benetakoa da, eta bat dator sektoreko sindikatuekin lortutako trenbide-akordioarekin.
Borondate politikoa besterik ez da behar alternatiba hori aurrera eramateko. Bizitzen ari garen une honetan, politika ausartak behar ditugu, ingurunearekin eta bertan bizi garen pertsonekin atseginagoa den beste eredu baterantz joan ahal izateko. Horregatik, Garraio Ministerioari proiektuak atzeratzeko eta egungo trenbide-trazadurak egokitzeko eta hobetzeko eskatzen diogu, Garraio Ministerioa Castejon – Logroño eta Teruel – Zaragoza tarteetan egiten ari den bezala.

 [Castellano]

 Hay alternativas

Se está gripando la máquina, hemos topado con los límites del planeta y todo apunta a que la “normalidad” no volverá, lxs expertos nos indican que habrá pequeñas recuperaciones pero siempre fugaces.

Nos toca entre todxs gestionar esta situación lo más inteligentemente posible, que a estas alturas de la película ha dejado de ser una opción para convertirse en un deber.

Lo que nos exige ser valientes y buscar alternativas a este modelo.

Una de estas alternativas que se está poniendo en marcha desde la sociedad es la alternativa por el tren, una apuesta por el ferrocarril con mayúsculas, dotando a la vía actual de las mejoras necesarias para que puedan circular todo tipo de trenes, alcanzando velocidades de 250Km/h, buscando el mayor beneficio social; con menor coste económico, social y ambiental.

Evitando con ello la construcción de una nueva plataforma de uso exclusivo para trenes de alta velocidad.

Dando respuesta a un tema fundamental para Álava: el trasporte de mercancías. En este sentido, estas actuaciones permiten disponer de una red ferroviaria eficiente y competitiva conectada con las factorías de producción y polígonos industriales más importantes de Álava

Una alternativa real en la que se lleva trabajando mucho tiempo desde las plataformas y que ahora le han dando forma un grupo de ingenieros, recogiendo aportaciones de los pueblos y juntas administrativas afectadas por los proyectos de líneas de alta velocidad.

Para sufragar el coste de la alternativa se lanzó un Crowdfanding, donde todo el mundo pudo aportar su granito de arena, una alternativa que es una apuesta por un tren público y social, que nace del pueblo, para vertebrar el territorio y dar solución a viejas problemáticas.

La alternativa es real y está en consonancia con el acuerdo ferroviario alcanzado con los sindicatos del sector.

Sólo hace falta voluntad política para llevar adelante esta alternativa. Ante el momento que estamos viviendo necesitamos politicxs valientes para poder transitar hacia otro modelo más amable con el medio y con las personas que habitamos en él, por eso pedimos al Ministerio de Transportes la moratoria de los proyectos y que se ejecute la adecuación y mejora de los trazados ferroviarios actuales, como ya está realizando el Ministerio de Transportes en los tramos Castejón – Logroño y Teruel – Zaragoza.

Share