Derechos Humanos en Prisión

Salhaketa ha presentado con otras organizaciones en defensa de los DDHH en Prisión un plan para la desescalada en prisión al Ministerio de Interior y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Salhaketak, Espetxeetan Giza Eskubideak defendatzen dituzten hainbat erakunderekin eta taldeekin batera, Barne Misterioan eta Espetxe Erakundeetako Idazkaritza Nagusian (SGIP), desekalada fasearen inguruko eskaera idatzi bat aurkeztu du.

1.- Reducción de la población penitenciaria, a través de diferentes herramientas ya existentes, tanto legales como técnicas.

Dagoeneko esistitzen diren tresna legal zein tekniko ezberdinen bidez espetxeetako presoen kopurua murriztea.

2.- Que se mantengan y se faciliten las llamadas extras y videollamadas.

Ez ohiko deiak eta bideodeiak erraztea eta mantentzea.

3.- Que se tomen medidas para permitir las visitas, vis a vis y permisos de salida. Fundamental que se traslade a las personas presas a sus provincias de arraigo en caso de desearlo, y mientras se cumple este requisito se permita a familiares acudir a realizar las comunicaciones.

Bisitak, vis a vis-ak eta irteera baimenak ahalbideratzeko neurriak hartzea. Nahi izan ezkero presoak errotuta dauden probintzietara lekualdatzea oinarrizkoa da, eta baldintza hau betetzen den bitartean senideei bisitak egitera joaten uztea.

4.- Información a personas presas y familiares sobre los planes de desescalada. Información clara y veraz.

Presoei eta haien senideei deseskalada plangintzei buruzko informazioa ematea. Informazio argia eta fidagarria.

5.- Que se acelere la vuelta a la actividad tratamental que es la que da sentido a la pena de privación de libertad.

Askatasunaren murrizketan oinarritutako zigorrari zentzua ematen dieten tratamendu jardueretara itzulera azkartzea.

6.- Dotar de material de protección e higiene a las personas presas y a todo el personal que trabaja en su interior.

Presoei eta espetxeetan lan egiten dutenei babes eta higiene materiala banatzea.

7.- Flexibilización de requisitos para obtener beneficios penitenciarios; medidas de compensación por el tiempo en que no han podido participar en programas.

Onura penitentziarioak lortzeko baldintza malguagoak ezartzea; programetan parte hartzeko aukerarik izan ez den denbora ere kontuan hartzea.

8.- Solucionar las carencias alarmantes en materia sanitaria, con una mayor inversión y con el trasvase de las competencias a las CCAA.

Osasun arloan dauden gabezia larriei irtenbidea ematea; inbertsio handiagoarekin eta eskumenak Erkidego Autonomoei esleituz.

Y por terminar, hemos solicitado que esta vez sí, nos respondan.

Eta amaitzeko,oraingoan bai, erantzun gaitzaten eskatu dugu.

http://www.salhaketa-nafarroa.com

Share